Detentiezorg Nederland is een organisatie die hoogwaardige
geneeskundige zorg levert aan gedetineerden.

Onze Missie

Ieder mens heeft recht op goede medische zorg. Daarom levert Detentiezorg Nederland aan justitiële inrichtingen gespecialiseerde huisartsenzorg.
Zorg die gelijkwaardig is aan zorg in de vrije maatschappij, naar tevredenheid van zowel de individuele patiënt als de opdrachtgever.

Zorg op maat

Door jarenlange ervaring en opleidingen kunnen wij zorg op maat bieden binnen instellingen van DJI. Deze zorg op maat bereiken wij door regionale huisartsen in te zetten, zij hebben goede contacten met specialisten en ziekenhuizen in de omgeving.

Opleiding en kennis

Tevens vinden wij het belangrijk dat onze artsen specifieke kennis hebben van medische zorg binnen detentie. Een groot gedeelte van de bij ons werkzame artsen heeft recent de opleiding Justitiele Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht afgerond, of is daar mee bezig.
Uiteraard is naast de zorg voor gedetineerden de samenwerking met het personeel en directie van de instellingen van groot belang voor de zorg.

Continuïteit

Continuïteit is een zeer belangrijk aspect binnen onze organisatie, zowel voor de patient als voor de samenwerking met andere disciplines binnen detentie. Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten; gedetineerden hebben specifieke gezondheidsproblematiek.

Juridisch

De prevalentie en complexiteit van de gezondheids-problematiek van gedetineerden en de juridische context waarbinnen de huisartsenzorg in de inrichting plaats vindt, verschillen immers wezenlijk van de situatie en patiëntenpopulatie in de ‘gewone’ huisartspraktijk. Dit heeft invloed op het medisch professionele handelen van de huisarts en vraagt om specifieke kennis en competenties van de huisarts.

In het onlangs herziene “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg” (2009) is de zorg aan patiënten met een vrijheidsbeperking dan ook erkend als bijzonder huisartsgeneeskundig aanbod.